Kalp Kapak Hastalıkları Nelerdir?

yazar:

kategori:

Kalp kapağı hastalıkları, kalp kapağı hastalığı nedir? kalp kapak hastalıkları nedir? Aort Mitral kapak nedir? yazımızda.

Kalp Kapak Hastalıkları Nelerdir?

Kalp kapak hastalıkları, kalp kapaklarının normal çalışmasını engelleyen veya bozan çeşitli durumları ifade eder.

Kalp kapakları, kanın kalp odacıkları arasında dolaşmasını sağlar ve kanın kalpten dışarı pompalanmasını veya kalbe geri dönmesini kontrol eder.

Kalp kapak hastalıkları, kalp kapaklarının yapısında veya işlevinde bozulma olduğunda ortaya çıkar. Bazı yaygın kalp kapak hastalıkları şunlardır:

 • Aort kapak hastalıkları: Aort kapağının daralması (aort stenozu) veya sızıntısı (aort yetmezliği) gibi durumları içerir. Aort stenozu, aort kapağının daralması sonucu kalbin sol ventrikülünün daha fazla çalışması gerektiğinde oluşur. Aort yetmezliği ise, aort kapağı kanın kalpten dışarı pompalanmasını engellediğinde meydana gelir.
 • Mitral kapak hastalıkları: Mitral kapak darlığı (mitral stenozu) veya mitral kapak yetmezliği gibi durumları içerir. Mitral stenozu, mitral kapakta daralma veya sertlik nedeniyle kanın sol atriyumdan sol ventriküle geçmesini engeller. Mitral yetmezliği, mitral kapakta geriye kaçış olduğunda oluşur, bu da kanın sol ventrikülde geri dönmesine neden olur.
 • Triküspit kapak hastalıkları: Triküspit kapak darlığı veya triküspit kapak yetmezliği gibi durumları içerir. Triküspit kapak darlığı, triküspit kapakta daralma veya sertlik nedeniyle kanın sağ atriyumdan sağ ventriküle geçmesini engeller. Triküspit yetmezliği, triküspit kapakta geriye kaçış olduğunda oluşur, bu da kanın sağ ventrikülde geri dönmesine neden olur.
 • Pulmoner kapak hastalıkları: Pulmoner kapak darlığı veya pulmoner kapak yetmezliği gibi durumları içerir. Pulmoner kapak darlığı, pulmoner kapakta daralma veya sertlik nedeniyle kanın sağ ventrikülden akciğerlere geçmesini engeller. Pulmoner yetmezliği, pulmoner kapakta geriye kaçış olduğunda oluşur, bu da kanın sağ ventrikülde geri dönmesine neden olur.

Kalp kapak hastalıkları, semptomlara ve ciddiyete göre değişen bir dizi komplikasyona yol açabilir.

Tedavi, semptomların kontrol altına alınması, kalp fonksiyonlarının iyileştirilmesi ve komplikasyonların önlenmesini içerebilir.

Bu genellikle ilaçlar, kalp kapaklarının onarılması veya değiştirilmesi için cerrahi müdahale ve düzenli takip gerektirir.

Kalp Kapak Hastalıkları Teşhisi

Kalp Kapak Hastalıkları Nelerdir?
Kalp kapak hastalıkları, kalp kapaklarının yapısında veya işlevinde bozulma olduğunda ortaya çıkar.

Kalp kapak hastalıklarının teşhisi, genellikle şu adımları içerir:

 • Tıbbi geçmiş ve fiziksel muayene: Doktor, hastanın tıbbi geçmişini ve semptomlarını değerlendirir. Fiziksel muayene sırasında, kalp atışları dinlenir, kalp üstüne bir stetoskopla dinleme yapılır ve herhangi bir anormal kalp sesi veya üfürüm belirlenmeye çalışılır.
 • Fonksiyon testleri: Doktor, kan testleri (genel sağlık durumunu değerlendirmek için), elektrokardiyogram (EKG) (kalp ritmini değerlendirmek için), göğüs röntgeni (kalp büyüklüğünü ve akciğerlerdeki sıvı birikimini değerlendirmek için) ve ekokardiyografi (EKO) (kalp kapaklarının yapısını ve fonksiyonunu değerlendirmek için) gibi testler isteyebilir.
 • EKO (Ekokardiyografi): EKO, kalbin yapısal ve fonksiyonel özelliklerini değerlendiren bir ultrasonografik görüntüleme testidir. EKO, kalp kapaklarındaki daralma, sızıntı veya diğer anormallikleri tespit etmeye yardımcı olabilir.
 • Doppler ultrason: Bu test, kan akış hızını ve kalp kapaklarının performansını değerlendirmek için kullanılabilir.
 • Kalp kateterizasyonu: Nadiren, kalp kapak hastalıklarının teşhisi için kalp kateterizasyonu gerekebilir. Bu invaziv bir işlem olup, kalp içindeki basınçları ve kan akışını ölçmek için kullanılır.
 • Bilgisayarlı tomografi (BT) veya manyetik rezonans görüntüleme (MRG): Bu görüntüleme teknikleri, kalp kapaklarının yapısını ve fonksiyonunu daha ayrıntılı bir şekilde değerlendirmek için kullanılabilir.

Kalp Kapak Hastalıkları Tehlikelimi?

Kalp Kapak Hastalıkları Nelerdir?
Kalp kapak hastalıkları, kalp kapaklarının yapısında veya işlevinde bozulma olduğunda ortaya çıkar.

Kalp kapak hastalıklarının tehlikesi, hastanın semptomlarına, kapak hastalığının türüne, ciddiyetine ve altta yatan nedenlerine bağlı olarak değişir.

Bazı durumlarda, kalp kapak hastalıkları ciddi komplikasyonlara yol açabilirken, diğer durumlarda belirgin semptomlara neden olmayabilirler.

Tehlike durumunu değerlendirirken aşağıdaki faktörler göz önünde bulundurulmalıdır:

 • Semptomlar: Kalp kapak hastalıklarının belirtileri ve semptomları, tehlikesini belirlemede önemli bir göstergedir. Nefes darlığı, göğüs ağrısı, yorgunluk, bayılma hissi, kalp çarpıntısı ve ödem gibi semptomlar, kapak hastalığının ciddiyetini ve potansiyel komplikasyonları belirlemede önemlidir.
 • Ciddiyet: Kapak hastalığının derecesi (hafif, orta, ağır) ve etkilediği kapakların sayısı, tehlikenin belirlenmesinde kritik öneme sahiptir. Örneğin, ağır aort stenozu veya mitral yetmezliği gibi durumlar, ciddi semptomlara ve komplikasyonlara yol açabilir.
 • Altta yatan nedenler: Kalp kapak hastalıklarının altta yatan nedenleri, tehlikenin belirlenmesinde önemlidir. Kalp kapak hastalıkları genellikle başka kalp sorunları veya sistemik hastalıklarla ilişkilidir. Altta yatan hastalıkların varlığı, kapak hastalığının yönetimini ve prognozunu etkileyebilir.
 • Komplikasyonlar: Kalp kapak hastalıkları, ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Örneğin, kalp yetmezliği, akciğer ödemi, inme, kalp ritim bozuklukları, kalp krizi ve ani ölüm gibi komplikasyonlar gelişebilir.

Kalp Kapak Hastalıkları Tedavisi

Kalp Kapak Hastalıkları Nelerdir?
Kalp kapak hastalıkları, kalp kapaklarının yapısında veya işlevinde bozulma olduğunda ortaya çıkar.

Kalp kapak hastalıklarının tedavisi, hastanın semptomlarına, kapak hastalığının türüne, ciddiyetine ve altta yatan nedenlerine bağlı olarak değişir.

Tedavi planı genellikle bir kardiyolog veya kalp cerrahı tarafından belirlenir ve bireysel ihtiyaçlara göre uyarlanır. Kalp kapak hastalıklarının tedavi yöntemleri şunları içerebilir:

 • İlaçlar: Semptomları hafifletmek, kalp yetmezliğini kontrol altına almak veya komplikasyonları önlemek için ilaçlar kullanılabilir. Örneğin, diüretikler ödem (şişme) ve sıvı birikimini azaltabilir, beta blokerler kalp atış hızını düşürebilir, ACE inhibitörleri veya ARB’ler kan basıncını düşürebilir, digoksin kalp atışlarını düzenleyebilir ve antikoagülanlar pıhtı oluşumunu önleyebilir.
 • Kalp kapaklarının onarılması veya değiştirilmesi: Ağır veya semptomatik kalp kapak hastalıklarında, cerrahi müdahale gerekebilir. Bu müdahaleler, kapakların onarılmasını veya değiştirilmesini içerebilir. Kapak onarımları, kapakların yapısını düzeltmeyi ve işlevini iyileştirmeyi amaçlar, while kapak değiştirme prosedürleri, hasarlı kapakların yapay protezler veya biyolojik dokular ile değiştirilmesini içerebilir.
 • Ablasyon tedavisi: Bazı aritmi türleri (örneğin, atriyal fibrilasyon) kalp kapak hastalıklarının bir sonucu olarak ortaya çıkabilir. Ablasyon, elektrofizyolojik yöntemlerle kalpteki anormal ritim odaklarını yok etmeyi amaçlar.
 • Endovasküler veya minimal invaziv prosedürler: Bazı durumlarda, kapak hastalıklarının tedavisinde minimal invaziv veya endovasküler prosedürler uygulanabilir. Örneğin, kateter tabanlı valvüloplasti veya valvüloplasti gibi yöntemler, kapak darlığını düzeltmek için kullanılabilir.
 • Düzenli takip ve yaşam tarzı değişiklikleri: Kalp kapak hastalığı olan kişilerin düzenli doktor kontrollerine gitmeleri ve yaşam tarzı değişiklikleri yapmaları önemlidir. Sigara içmemek, sağlıklı beslenmek, düzenli egzersiz yapmak ve stresi azaltmak, kalp sağlığını korumaya ve tedaviye yardımcı olabilir.

Tedavi planı, her hastanın durumuna bağlı olarak değişir ve hastanın semptomlarını, ciddiyetini ve altta yatan sağlık durumunu dikkate alır.

Tedavi seçenekleri ve prosedürleri hakkında daha fazla bilgi almak için bir kardiyolog veya kalp uzmanına danışmalısınız.

 


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir